Magistraturada təhsil haqları məlum oldu

Azərbaycanda magistratura təhsil alanlar üçün təhsil xərclərinin miqdarı müəyyən edilib. 

SOSİUM.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti «Ali təhsil müəssisələrində və magistratura səviyyəsi üzrə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi haqqında» 2010-cu il 25 iyun tarixli 120 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə qərarına dəyişiklik edib.

Yenilik nəticəsində həmin qərarla təsdiqlənmiş «Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və əsas (baza ali) tibb təhsili səviyyəsində hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı» və «Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin və 2 magistratura səviyyəsi üzrə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura və rezidentura səviyyələrində hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı» yeni redaksiyada təsdiq edilib. Bu Qərar 2019-cu il sentyabrın 1-dən tətbiq edilir.

Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin və magistratura səviyyəsi üzrə

Milli Elmlər Akademiyasının magistratura və rezidentura səviyyələrində hər bir təhsilalana düşən təhsil

xərclərinin miqdarı (manatla)

İxtisaslar Hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı
1 2
Fizika müəllimliyi 1930
Biologiya müəllimliyi
Kimya müəllimliyi
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi 1790
Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə)
Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)
Riyaziyyat müəllimliyi
Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi (qızlar üçün fiziki tərbiyə)
Texnologiya müəllimliyi
Musiqi müəllimliyi
Tarix müəllimliyi
Coğrafiya müəllimliyi
İnformatika müəllimliyi
Təsviri incəsənət müəllimliyi
İbtidai sinif müəllimliyi
Korreksiyaedici təlim
Məktəbəqədər təlim və tərbiyə
Təhsildə sosial-psixoloji xidmət
Pedaqogika
Filologiya 2180
Fəlsəfə
Tərcümə
Jurnalistika
Kitabşünaslıq
Tarix
1 2
Antropologiya 2180
Politologiya
Psixologiya
Sosiologiya
Regionşünaslıq
Hüquqşünaslıq
Beynəlxalq münasibətlər
Dinşünaslıq
Kitabxanaçılıq və informasiya
Dövlət və ictimai münasibətlər
İslamşünaslıq
Muzeyşünaslıq, arxiv və abidələrin qorunması
İnstrumental ifaçılıq 3900
Solo oxuma
Dirijorluq
Bəstəkarlıq
Musiqişünaslıq
Xalq çalğı alətləri ifaçılığı 3980
Xoreoqrafiya sənəti 2520
Estrada sənəti 2180
Teatrşünaslıq
Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası
Kinoşünaslıq
Operator sənəti
Dünya iqtisadiyyatı 1790
Mühasibat uçotu və audit
Maliyyə
İqtisadiyyat
Sənayenin təşkili və idarə edilməsi
Statistika
Menecment
Marketinq
Biznesin idarə edilməsi
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
Kommersiya
Davamlı inkişafın idarə edilməsi
Riyaziyyat 1920
Mexanika
Fizika
Kimya
Biologiya
1 2
Coğrafiya 1920
Hidrometeorologiya
Geologiya
Kompüter elmləri
Ekologiya
Materialşünaslıq mühəndisliyi 2180
Geologiya mühəndisliyi
Hidrogeologiya mühəndisliyi
Geofizika mühəndisliyi
Dağ-mədən mühəndisliyi
Neft-qaz mühəndisliyi
Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi
Elektroenergetika mühəndisliyi
İstilik energetikası mühəndisliyi
Enerji maşınqayırması mühəndisliyi
Metallurgiya mühəndisliyi
Maşın mühəndisliyi
Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi
Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi
Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi
Uçuş mühəndisliyi
Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi
Dəniz texnikası və texnologiyası mühəndisliyi
Dəniz texnikası və avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi
Gəmiçilik və gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi
Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi
Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi
Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi
Cihazqayırma mühəndisliyi
Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi
Elektrik mühəndisliyi
Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi
Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi

1 2
Mexanika mühəndisliyi 2180
Kompüter mühəndisliyi
İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
İnşaat mühəndisliyi
Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi
Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi
Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi
Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası mühəndisliyi
Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi
Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi
Kimya mühəndisliyi
Qida məhsulları mühəndisliyi
Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi
İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi
Poliqrafiya mühəndisliyi
Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi
Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi
Biotibbi texnika mühəndisliyi
Ekologiya mühəndisliyi
Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi
Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi
Kosmik texnika və texnologiyalar mühəndisliyi
Silah və silah sistemlərinin istehsal texnologiyası
Optotexnika
Pirotexniki vasitələrin texnologiyası
Çoxkanallı radiorele və troposfer rabitəsinin yerüstü aparatlarının hazırlanması, istismarı və təmiri
Kompozisiya materiallarından müdafiə təyinatlı məmulatların layihələndirilməsi və istehsalı
İnformasiya təhlükəsizliyi
Hərbi və dövlət müdafiəsini idarəetmə
1 2
Xüsusi təyinatlı texnika və sistemlər 2180
Sərhəd təhlükəsizliyi və idarəetmə
İctimai təhlükəsizlik
İnformasiya-təhlil fəaliyyəti
Torpaqşünaslıq və aqrokimya 3210
Aqronomluq
Zootexniklik
Baytarlıq
Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı
Aqromühəndislik
Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi
Meşəçilik
Su bioehtiyatları və akvabitkilər
Turizm və otelçilik
Nəqliyyat servisi (nəqliyyat növləri üzrə)
Sosial iş 2820
Bədən tərbiyəsi və idman 2600
Sənətşünaslıq 2210
Aktyor sənəti 3400
Dekorativ sənət 5200
Rejissorluq 3900
Dizayn 2500
Rəngkarlıq 6000
Qrafika 6000
Heykəltəraşlıq 6000
Memarlıq 2600
Səhiyyədə həkim-mütəxəssis hazırlığı aparılan ixtisaslar üzrə:
magistraturada həkim-mütəxəssis hazırlığı aparılan ixtisaslar 5600
rezidenturada həkim-mütəxəssis hazırlığı aparılan ixtisaslar 5600

Oxşar xəbərlər