98 yaşlı müqəddəs irs və onun konturları

“Davam” Gənclər Hərəkatının sədri Nihad Allahyarlı yazır:

Ulu öndər Heydər Əliyev milli dövlətçilik konsepsiyasının və azərbaycançılıq ideologiyasının banisi kimi ölkə həyatının bütün sahələrində tarixi və inqilabi dəyişiklərə imza atmış fenomenal tarixi şəxsiyyətdir. O, Azərbaycan dövlətinin ideoloji-siyasi və sosial-iqtisadi əsaslarını tarixi irs, milli dəyərlər və monolit resurslar əsasında yaradaraq ölkəmizin işıqlı gələcəyini müəyyənləşdirmişdir. Ümummilli liderin müəyyənləşdirdiyi hər bir istiqamət bu gün hər bir azərbaycanlı üçün mayak rolunu oynamaqdadır.

Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi mövqe, xalqımızın xarakterik mental dəyərlərə sahib olması və ölkəmizin bütün dünya üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi Heydər Əliyev kimi tarixi şəxsiyyətin Azərbaycana rəhbərlik etməsini tarixi zərurətə çevirirdi. Təsadüfi deyil ki, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində vətəndaş müharibəsi poliqonuna və xarici dövlətlərin intriqa mərkəzinə çevrilən Azərbaycan məhz Heydər Əliyevin qətiyyətli addımları nəticəsində siyasi və iqtisadi müstəqillik əldə etdi. Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın bütün sahələr üzrə davamlı və dayanıqlı inkişafını özünün həyat kredosuna çevirdi. Eləcə də gənclərin önə çəkilməsi, dövlətin gənclər siyasətinin müəyyənləşdirilməsi, bu istiqamətdə praktiki addımların atılması ulu öndər Heydər Əliyevin atdığı milli addımların tərkib hissələrindən biri idi.

Hələ ötən əsrin 70-80-ci illərində ümummilli lider Heydər Əliyev SSRİ-nin tərkibində olan Azərbaycanda gənc milli kadrlar yetişdirmiş və minlərlə azərbaycanlı gəncin ali təhsil almasının, mütəxəssis kimi yetişməsinin əsas təşəbbüskarı olmuşdur. Ulu öndər ikinci dəfə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövr ərzində gənclər siyasəti sahəsində nə baş verdi? Məhz ulu öndər Heydər Əliyevin 1997-ci il 2 fevral tarixində imzaladığı fərmanla həmin tarix “Azərbaycan Gənclər Günü” elan edildi və bununla da ölkəmizdə gənclər siyasətinin gələcək ideoloji-siyasi konturları tamamilə müəyyənləşdirilmiş oldu.

Həmin andan etibarən gənclər siyasəti təkcə inzibati resurslar üzərində qurulmadı və qısa müddət ərzində Azərbaycanda: Gənclərə milli inam və etimad hissini bərpa etmiş oldu, kadr və mütəxəssis kimi yetişmək onlar üçün əsas prioritetə çevrildi, dövlətçilik və azərbaycançılıq ideologiyası daha da möhkəmləndi. Qısası, ümummilli lider Heydər Əliyev demokratik, müasir və güclü dövlətin qurulmasında gənclərin gücündən istifadənin vacibliyini vurğulayaraq işğal altında olan torpaqlarını azad edən bugünkü güclü Azərbaycanın inkişaf tezislərini tarixi irs kimi öncədən müəyyənləşdirmiş oldu.

Heç şübhəsiz, cənab Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan gəncliyinə olan sonsuz inam və etimadı, gənc kadrların önə çəkilməsi, onlara mühüm və ölkə əhəmiyyətli məsələlərin həvalə olunması biz gəncləri daha güclü Azərbaycan üçün fədakar şəkildə çalışmağa məcbur edir. Əminik ki, əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və bu gün cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən qətiyyətli şəkildə davam etdirilən gənclər siyasəti gələcəkdə özünün inkişaf konturlarını daha da genişləndirəcəkdir.

Harada yaşamasından asılı olmayaraq, bu gün hər bir azərbaycanlı gənc ulu öndər Heydər Əliyev ideyalarını rəhbər tutmalı, bu ideyalar əsasında öz dövlətinə xidmət etməli və cənab Prezident İlham Əliyevin ətrafında bir yumruq şəklində birləşərək Azərbaycanın daha güclü dövlətə çevrilməsi üçün əlindən gələni etməlidir.

Biz sevinməliyik ki, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev biz gənclərə daim önəm verir, gənclərin bilik və bacarıqlarından istifadənin vacibliyindən danışır və bu gün dövlət strukturlarında gənclər mühüm postlarda xalqımıza ləyaqətlə xidmət edirlər.

Oxşar xəbərlər